سلام اين قسمت دوم سريال رو نتونستم زودتر پخشش کنم! به دليل مشکلات فنی البته! دخترای ننه دريا ! دلمون سرد و ... ادامه مطلب
/ 15 نظر / 6 بازدید
خاطره ی کودکی   چين به پيشانی و غم بر دل ما                                    راه نداشت بادبادک با باد تا فراسوی زمين خبر شادی ما ... ادامه مطلب
/ 31 نظر / 4 بازدید
دی 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
بهمن 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
1 پست
شهریور 87
2 پست
اسفند 86
1 پست
دی 86
1 پست
آبان 86
1 پست
شهریور 86
1 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
2 پست
خرداد 86
2 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
3 پست
دی 85
3 پست
آبان 85
3 پست
مهر 85
2 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
3 پست
خرداد 85
1 پست
اسفند 84
2 پست
بهمن 84
1 پست
دی 84
1 پست
آذر 84
2 پست
آبان 84
1 پست
مهر 84
1 پست
شهریور 84
1 پست
تیر 84
2 پست
خرداد 84
1 پست
دی 82
4 پست