دريغ بر ملتی که با شيپور به استقبال حاکم تازه اش می رود و با هو کردن بدرقه اش می کند ‌‌تنها به خاطر اينکه با شیپور به استقبال ديگری برود . دريغ بر ملتی که فرزانگانش در اثر پيری گنگند و مردان شجاعش هنوز در گهواره . دريغ بر ملتی که پاره پاره شده است و هر پاره ای خود را ملتی می داند . دريغ بر ملتی که لباسی را بر تن می کند که خود نمی بافد                                          نانی را می خورد که خود درو نمی کند            شرابی را می نوشد که از چرخشت او جاری نمی گردد . دريغ بر ملتی که زورمدار را همچون قهرمانی تشويق می کند و سلطه جوی پر ابهت را عطابخش می انگارد . دريغ بر ملتی که در رؤيای خويش خواهشی را خوار می شمارد و در بيداری تسليمش می شود . دريغ بر ملتی که دم بر نمی آورد مگر هنگامی که در تشييع جنازه گام بر می دارد                     خود را نمی ستايد مگر در ويرانه هايش

                                       و

عصيان نمی کند مگر در هنگامی که گردنش در ميان تبر و کنده قرار دارد.

 

                                                                                                                                                                  « خليل جبران »

 

 

          

                      

/ 5 نظر / 3 بازدید
Heaven Searcher

دريغ بر ملتی که سعادت خودشو توی دست ديگری ببينه !!!

هاله

سلام ....من ديگه دارم بهت مشکوک می شم ....جريان چيه تند تند به روز می کنی .......راستی شنيدم اومدی دانشگاه از ترست خودت و پنهون کردی ...بابا شجاع باش ما ديگه شناختيمت از کف دست بتونيم مو بکنيم از شما نمی تونيم نهار بگيريم .....

هاله

حقیقت تلخی و خلیل جبران گفته....آدم ۸ / ۹ سال پیش و تصور می کنه می بینه چه جور مردم از سياست های يک سياستمدار فرار کردن ...به مردی بزرگ رای دادن ....پشتش و خالی کردن و بعد گويی که همان ها نبودن که ۲۰ ميليون بهش رای دادن پشتش و خالی کردن و حالا همه چيز و فراموش کردن و دوباره با ساز و دهل به استقبال همان سياستمدار تاريخ مصرف گذشته رفته اند ...واقعا که حافظه تاريخ ملت ما خيلی کوتاه ...خيلی کوتاه...

pesarshomali

سلام از بيکاری خسته شدی تا کلاسها خبلی مونده که تند تند مينويسی اما جالبه راستی اين خليل جبران کيه برام بنويس

javad

salam webloge jalebi ast mer30 az sazandeh in webloge movafgh bashiii