پرشین وبلاگ لیست وبلاگ های فارسی قالب های وبلاگ
شفق 82
باور نمی کنی!

 

ترا نقاشی ات می کنم

بر بوم خیال

در قابی که باور نمی کنی

اندیشه ام ترا

حجاریت می کند

بر صخره ای که

باور نمی کنی!

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ،۱۳٩٠ - شفق