پرشین وبلاگ لیست وبلاگ های فارسی قالب های وبلاگ
شفق 82
خلوت دل!

خدای من! من دیگر از این چرخ و فلک خسته شده ام. دیگر نمی خواهم سرگردان به دنبال هیچ بگردم. خدایا نمی دانم به کدام سمت ، به کدامین رو و ، به کجا برسم؟

خدایا! من نمی خواهم سرگرم شوم!

خدایا مانده ام برای چه این انسان هایی که به خلقت آنان به خود آفرین گفتی دیگری را برای خود حذف می کنند و از اندیشه و عشق برای آن مایه می گذارند!

آنها اندیشه را در حذف کردن و عشق را در جذب کردن برای خود می خواهند!

خدایا! آنچه در فکر است مشکل می توان بیان کرد چه رسد به آنچه در دل است!

و آنگاه که در خلقتگاه تو خلوت می کنیم...

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ۱٧ آبان ،۱۳۸٩ - شفق