پرشین وبلاگ لیست وبلاگ های فارسی قالب های وبلاگ
شفق 82
اقیانوس که شدی...!

اقیانوس که شدی می فهمی که چقدر سخت است اقیانوس باشی و آرام بمانی

اقیانوس که شدی تازه می فهمی که چقدر حتی بهتر است که گودال حقیری باشی!

و هیچ کس هرگز مرواریدی از تو صید نکند!

 

 

 

 

 

اقیانوس شدن بد دردی است! بسیاری در تو غرق می شوند به خواست خویش اما همه می گویند که اقیانوس او را به کام خویش کشید و بلعیدش!

اقیانوس که شدی می فهمی که چه دردی دارد وقتی نمی توانی یک بار حتی غرق شدن را تجربه کنی!

اقیانوس که شدی می فهمی تازه که چقدر سخت است از همه سنگ بخوری و این نشانه علاقه شان به تو باشد...!!

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ۱٩ اردیبهشت ،۱۳۸۸ - شفق